Το ψάρεμα (ιστορία σε εικόνες)

Greek Ελληνικά, Digital Download Product, Activities, Worksheets, Writing Prompts
$2.50

Digital Download File.

Digital

Το αρχείο περιλαμβάνει 4 εικόνες μεγέθους Α4 έγχρωμες και 4 ασπρόμαυρες που παρουσιάζουν μια ιστορία σε σειρά. Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σειροθέτηση από τους μαθητές και προφορική αφήγηση της ιστορίας (στη προδημοτική). Για μεγαλύτερους μαθητές (Α΄ Δημοτικού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φύλλο εργασίας για να οργανώσουν την ιστορία τους και να αξιοποιήσουν χρήσιμο λεξιλόγιο. Οι μαθητές στη συνέχεια καταγράφουν την ιστορία στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στο αρχείο περιλαμβάνονται και 12 κύκλοι με σύνθετες λέξεις όπου οι μαθητές θα πρέπει να συνδυάσουν το α' συνθετικό και το β' συνθετικό για να σχηματιστεί η σύνθετη λέξη.

Language Details

Language to Learn :
Greek Ελληνικά

Product Type

Physical Product (to Ship) :
Digital Download Product:

Educational Resources

Lessons & Activities:
  • Activities
  • Worksheets
  • Writing Prompts

'Το ψάρεμα (ιστορία σε εικόνες)' is a digital product. No shipping charges required.

No posts found

Submit

Product Return Policy

There are no refunds on Digital resources.
Store Policy

No store policy found